WOJCIECH WOJTCZYK

TERAPAUTA UZALEŻNIEŃ

Od lat zajmuję się niesieniem pomocy osobom, które pogubiły się w życiu na skutek różnych sytuacji kryzysowych, cierpiącym z powodu uzależnienia od substancji (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze itp.) czy zachowań (uzależnienia behawioralne), ich rodzinom – partnerom, osobom doświadczająym przemocy, Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Znam tę drogę. Przeszedłem ją sam. Teraz mogę skutecznie pomagać innym. Moje sukcesy to przede wszystkim sukcesy osób, którym pomogłem w przywróceniu wiary w siebie. Dzięki pracy terapeutycznej byli zdolni do powrotu do pracy zawodowej, zdrowia, rodziny, do czerpania satysfakcji i  radości z życia. 

Pracuję w nurcie integracyjnym. Czerpiąc z wielu podejść psychoterapeutycznych zawsze dobieram optymalną metodologię indywidualnie do pacjenta. Staram się to robić w taki sposób, aby była najodpowiedniejsza do pracy z osobą potrzebującą pomocy na danym etapie terapii, przy uwzględnieniu problemów nurtujących pacjenta.

Ukończyłem Sudium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. 

Doświadczenie zwodowe zobywałem odbywając staż zawodowy w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Pracowałem w Prywatnym Ośrodku Terapii „In Puris” Ośrodku „ROKA” i Pomorskiej Filii Ośrodka „Empatia”. Pracowałem też w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku, zarówno na Oddziale Dziennym jak i w Poradni. Uczestniczyłem w programach organizowanych przez Miasto Gdańsk: „Pofesjonalne wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin dowiadczających skutków pandemii COVID-19.”, „Nowy rozdział dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA.” oraz „Program Ograniczania Picia (POP) dla osób uzależnionych od alkoholu i pijących w sposób problemowy.”

Brałem także udział  w szeregu treningach rozwojowo – terapeutycznych oraz szkoleniach, m.in.: 
Dialog Motywujący w terapii uzależnień.
Zastosowanie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w pracy z osobami uzależnionymi.
Suicydologia w terapii uzależnień.
Praca ze snem w psychoterapii.
Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi.
Genogram jako narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne.
Prwoadzenie pacjentów przyjmujących farmakoteapię.
Szkolenie uprawniające do prowadzenia Programu Ograniczania Picia zgodne z wymogami opracowanymi przez PARPA.

Obszary, w których pomagam dotyczą osób:
Uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze itd.),
Uzależnionych od hazardu, pornografi, nałogowych zachowań związanych z zakupami, pracą, korzystaniem z internetu i inne behawioralne,
Doświadczających uzależnienia bliskich (współuzależnionych),
DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
Pijących szkodliwie lub nie mających gotowości do pracy w oparej na abstynencji (POP).
Przygotowanie i pomoc w przeprowadzaniu interwencji kryzysowych.

Serdecznie zapraszam.

CENNIK

Konsultacja indywidualna (50 minut) – 200 zł
Terapia indywidualna (50 minut) – 200 zł
Sesja w ramach Programu Ograniczania Picia (POP) – 350 zł
Interwencja kryzysowa 300 – 550 zł
Miesięczna opłata za udział w Terapeutycznej Grupie Wsparcia on-line – 500 zł.
Do współpracy zapraszam młodzież i dorosłych.
Istnieje możliwość współpracy online.