Agnieszka Pykosz

AGNIESZKA PYKOSZ

 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Nazywam się Agnieszka Pykosz i jestem terapeutą uzależnień.
 
Ukończyłam Studium Terapii Uzalenień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie i jestem obecnie w procesie Certyfikacji. Niebawem odbędę staż kliniczny w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnień w Gdańsku.  Przeszłam szereg treningów interpersonalnych i intrapsychicznych. Odbyłam szkolenie z „mediacji par” i uzyskałam dyplom.
 
Pracowałam w prywatnym Ośrodku ROKA a  obecnie pracuję w prywatnym Ośrodku EMPATIA Pomorze. Pracuję z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w autorskim programie: „Zatrzymaj się na czas!” 
 
W ostatnich 5 latach w ramach wolontariatu pomagałam ludziom na oddziale detoksykacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym  im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Odwiedzałam i dzieliłam się doświadczeniem w prywatnych ośrodkach In Puris oraz MyWay. 
 
Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Pracuję w nurcie integracyjnym, który pozwala mi łączyć różne podejścia i metody terapeutyczne oraz pozwala mi na indywidualne podejście do każdego klienta. Intersuję się psychologią Traumy  oraz zaburzeniami osobowości.
 
Pomagam w obszarach:
– motywowanie do podjęcia terapii
-konsultacje w sprawach uzależnienia 
– terapia uzależnienia
-pomoc osobom współuzależnionym
-terapia długoterminowa
CENNIK

Terapia uzależnień – 180 zł
Do współpracy zapraszam osoby dorosłe.
Istnieje możliwość współpracy online.